• Zmniejsz czcionke Powiększ czcionkę Normalna czcionka Przełącz na wysoki kontrast
 • Zwiedzaj
  i słuchaj

  Muzeum Ziemi Wschowskiej istnieje od 1968 roku. W swoich zbiorach posiada kolekcje archeologiczne, historyczne, etnograficzne i artystyczne związane z regionem. Prowadzi też działalność edukacyjną, badawczą i wystawienniczą. Jest centrum kulturalnym otwartym dla mieszkańców Wschowy i gości, organizatorem spotkań, wykładów, dyskusji i warsztatów na tematy poświęcone kulturze, historii i sztuce.

  MAŁE MIASTO WIELKICH PRZEŻYĆ
  kreatywne warsztaty w Muzeum Ziemi Wschowskiej

  Powstanie przewodnika poprzedziły warsztaty realizowane przez Muzeum Ziemi Wschowskiej. Działaliśmy wokół lokalnego dziedzictwa zbierając materiał do publikacji. Autorami umieszczonych w niej fotografii są, między innymi, uczestnicy zajęć w muzeum. Wschowianie w plastycznych kolażach pokazali, co jest dla nich najcenniejsze w ich mieście :)

  Warsztaty prowadzili:


  Izabela Matuszewska

  – warsztaty fotograficzne, których efekty możecie podziwiać w przewodniku


  Kalina Patek (Bajeczki ze Skrzyneczki)
  – Małe miasto wielkich przeżyć w teatrze ilustracji Kamishibai; warsztaty, w czasie których powstały kolaże


  Magdalena Birut (edukatorka MZW)
  – warsztaty na wystawie „VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu" - wśród starodruków, sztambuchów, rękopiśmiennych kronik z XVII wieku, dla edukatorów z regionu prowadzone pod nazwą: „Jak opowiadać o dziedzictwie kulturowym naszym podopiecznym?”


  Bartol Metelson (Otwarta pracownia sitodruku CzySłonie)
  – warsztaty typografii przybliżające tajniki posługiwania się literą i znakiem; narzędzie: kreda

  Uczestnicy warsztatów:
  Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wschowie
  Klub Seniora we Wschowie
  Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”
  Zuchy z 20 Słonecznej Gromady Zuchów ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie
  Harcerze z 59 Wschowskiej Drużyny Harcerskiej im. Batalionu „Zośka”
  Uczniowie I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana
  Nauczyciele i animatorzy kultury z regionu
  Młodsi i starsi uczestnicy Nocy Muzeów i Niedzielnych Zabaw w Muzeum